Aangifte 2014

Benodigdheden aangifte
 

 • Jaaropgaven werkgevers ( + bijverdiensten  )
 • Betaalde kosten voor aanschaf eigen woning (notaris, taxatie, afsluitkosten, totaal bedrag verbouwing etc.)
  Bij verkoop; afrekening notaris en andere gemaakte kosten
  Beaalde rente en erfpacht voor eigen woning ( tevens wanneer voor de verbouwing een lening is aangegaan )
  Woz-waarde eigen woning ( te vinden op aanslag gemeente 2014 (vorig jaar)
 • Ziektekosten aftrek is beperkt, wat alleen nog aftrekbaar is, zijn specifieke zorgkosten niet of maar gedeeltelijk vergoedt door de verzekeraar nl:
    - Medicijnen, hulpmiddelen, kosten vervoer zieken ed.,
    - Aanpassingen woning en andere aanpassingen
    - Dieet op voorschrift, gezinshulp, kleding/beddengoed
    - Reiskosten ( bijv. verreden kilometers ziekenhuisbezoek)
    - Genees- en heelkundige hulp / reiskosten ziekenbezoek
 • Niet meer aftrekbaar zijn de premies
  voor de ziektekostenverzekering, brillen ed., eigen bijdrage awbz / wmo
 • Beaalde alimentatie (splitsing tussen uw kind en ex-echtgenote) Kinder allimentatie is niet meer aftrekbaar als levensonderhoud kinderen
 • Betaalde lijfrente, premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Studiekosten
 • Giften aan goede doelen/kerk ( als dit vast ligt met een overeenkomst is er geen drempel van 1% )
 • Ontvangen voorlopige teruggaaf / aanslag 2014 (voor controle ook 2013 & 2015)
 • Geboortedata kinderen (voorletters, sofinummers)
 • Saldo bank-,beleggings-,effectenrekeningen, waarde levensverzekeringen, 2e huis of schulden;
  indien waarde meer is dan € 21.139 per persoon (vrijstelling van kinderen is vervallen)
 • Betaalde dividendbelasting (aandelen)
 • Ontvangen zorg/huur/kinderopvangtoeslag & kindgebonden budget 2013,2014 & 2015
 • Bijzonderheden?
  (Heeft de belastingdienst ooit uitspraak over iets gedaan?)

Dit zijn slechts de meest voorkomende aftrekposten, bij twijfel graag gewoon bijvoegen.

Voor meer informatie ben ik overdag, naast mijn GSM 06-23427519,
bereikbaar op het vaste toestel 0252-795175 en op faxnummer 0252-860021

 • U kunt uw spullen vanaf 15 februari afgeven op, of sturen naar één van de volgende adressen:
  Mijn kantoor: Walserij 45, 2211 SJ in Noordwijkerhout (doordeweeks van 09:00 – 17:00 iemand aanwezig)
  Mijn huisadres: Fazantstraat 39, 2162 GK  in Lisse
 • Tevens kunt u mij bellen om een afspraak te maken om de aangifte direct met u in te vullen.